ઊંઝા મા ભઠ્ઠી કરાવતા આતમ પ્રકાશભાઈ જી.આત્મ અનુભૂતિ ભઠ્ઠીમાં કરીબ 500 લોકોએ લાભ લીધો

ઊંઝા મા ભઠ્ઠી કરાવતા આતમ પ્રકાશભાઈ જી.આત્મ અનુભૂતિ ભઠ્ઠીમાં કરીબ 500 લોકોએ લાભ લીધો

LiVE:Prabhu Samarpan Samaroh, Dadi Jankiji, Unjha, Guj. | 20-01-2019

<img src="http://unjha.bk.ooo/wp-content/uploads/sites/495/2019/01/IMG-20190120-WA0022-1024×576.jpg" alt="" width="640" height="360" class="alignnone size-large wp-image-63" /